Descripción del proyecto

Instalaciones industriales

Fabricants i instal·ladors de sistemes de ventilació, captació de matèria i filtratge d’aire, extracció de fums de soldadura i altres processos, aïllaments acústics i tèrmics.

Instal·ladors de generadors d’aire calent, instal·ladors de sistemes de refredament ecològic mitjançant evaporatius, instal·ladors de sistemes de climatització centralitzada intel·ligent tipus Roof Top

Fabricants i instal·ladors de conducte, proves de fums, sistemes d’assecatge.