Project Description

Ciclons de separació, separadors ciclònics de partícules

Captació de partícules mitjançant separadors ciclònics

En zones amb processos industrials on es generen constantment partícules de certa mida, derivades del tall de la fusta, l’alumini, el PVC i derivats del plàstic i fibres de vidre. O bé en situacions on es desitja el transport de material en forma d’encenalls entre dos punts. Es recomanable la instal·lació de separadors ciclònics – o ciclons de separació – ja que representen una solució ecològica i contrastada des de fa anys.

Concretar bé la dimensió del cicló a partir de la partícula a separar, el punt idoni de captació, el dimensionat del ventilador i dels conductes, l’elecció dels materials de construcció i la gestió de l’emmagatzematge són els elements clau que definiran el sistema de selecció i filtratge. Cal a més projectar sistemes que puguin tenir un funcionament en conjunt amb la producció del client i minimitzar-ne les aturades.

Som fabricants i instal·ladors de sistemes de captació de partícules mitjançant separadors ciclònics des de fa anys, de fet és el punt d’especialització d’on va néixer la nostra empresa.

Filtracions integrals de grans partícules mitjançant circuits dobles de cicló separador més filtres de mànigues.

NOU 2020Post al blog amb més informació específica sobre ciclons de separació y captació