Project Description

Filtres d’aire específics per la indústria

Captació de partícules contaminants per millorar la qualitat de l’aire.

En zones amb processos industrials, la captació de partícules contaminants suposa un element primordial per millor la qualitat de l’aire general per garantir unes condicions de treball saludables.

Un cop la mida de la partícula és massa petita com per a captar-la mitjançant separadors ciclònics o quan l’objectiu de qualitat d’aire que es persegueix és alt, convé instal·lar filtres tèxtils en forma de mànigues o cartutxos.

Concretar el punt idoni de captació, el dimensionat del ventilador i dels conductes, l’elecció dels teixits filtrants i la gestió de l’emmagatzematge són els elements clau que definiran el sistema de filtratge. Cal a més projectar sistemes que puguin tenir un funcionament en conjunt amb la producció del client i minimitzar-ne les aturades.

Som fabricants i instal·ladors de sistemes de captació de partícules mitjançant filtres ecològics de materials tèxtils i de cartutxos amb neteja. Filtres per captació i gestió de partícules tals com pols, serradures, encenalls, fums, olis, farines, fongs. Disponibilitat de teixits ecològics re-utilitzables.

Filtracions integrals de grans partícules mitjançant circuits dobles de cicló separador més filtres de mànigues.