Project Description

Tractament del suro

 

Fabricants i instal·ladors de sistemes de filtratge i captació de partícules de suro. Sistemes de transport de taps entre processos mitjançant conducte i vàlvules automàtiques.

Sistemes d’assecatge de taps i aportació de calor en processos químics de tractament de taps.

Generadors d’aire calent integrats en processos d’assecatge dels taps